Henk van den Bos coaching

Welkom op mijn site!

Laat ik mijzelf kort introduceren. Het zal je bij het bezoeken van deze site niet verrassen dat mijn naam Henk van den Bos is. Na 35 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, aanvankelijk als docent en recent als leidinggevende, wil ik mijn opgedane coaching-ervaring delen.  Mijn specialisatie is “Loopbaanbegeleiding en levensvragen”.

Al vanaf jonge leeftijd, als je op school zit of studeert, komt er veel op je af. Hoge verwachtingen vanuit je omgeving maken de te nemen keuzes niet altijd eenvoudiger… En eigenlijk verandert dat niet tot aan het moment dat de eindstreep van je werkzame leven in zicht komt. Iedere leeftijdsfase van je loopbaan brengt zijn eigen specifieke, soms lastige, vragen met zich mee. En wat wil je nu echt? Dan kan het helpen om met een onafhankelijke, deskundige “buitenstaander” in gesprek te gaan. Daarbij kan een coach je op weg helpen.

Per 15 maart 2019 heb ik de ik de, door de beroepsgroep NOBCO/EMCC geaccrediteerde opleiding leergang Professioneel Coachen aan de Coaching Academy (https://coachingacademy.com/), met succes afgerond.

Onlangs per 5 september ben ik een vervolgopleiding begonnen bij het ICM met als specialisatie “Loopbaancoaching”. Om deze opleiding met succes te kunnen afronden ben ik op zoek naar vrijwilligers die een aantal coaching-gesprekken met mij willen aan gaan.

Bevindt jij je op een punt in je carrière dat je een keuze overweegt? Of dat nu aan het begin van je loopbaan, aan het eind van je loopbaan, gepland of onverwacht is….., een goed gesprek met een deskundig buitenstaander kan je op weg helpen. Hieraan zijn vanzelfsprekend geen kosten verbonden; ik leer er van. De inhoud van de gesprekken is strikt vertrouwelijk.

De gesprekken vinden plaats in mijn praktijkruimte aan het Wolderwijd: Vlietstroom 63 te Zeewolde. Hieronder vindt u kort aangeven waar coachingsgesprekken toe kunnen bijdragen.

Als u interesse heeft kunt u mailen: hjvdbos@kpnmail.nl.

U kunt ook telefonisch contact opnemen: 06 40020424 of  036 5244479

Deze site is nog in ontwikkeling en zal het platform worden waarop ik mijzelf presenteer en mijn diensten aanbied.

 

Wat is coaching?

Coachen is de ander uitdagen en ondersteunen, met als doel om het vertrouwen van de ander in zijn/haar eigen ideeën en voornemens te vergroten. Daarbij helpt de coach de ander verschillende  manieren te ontdekken en te testen om de eigen competenties, beslissingen en (dus) kwaliteit van leven te verbeteren.

De coach…

werkt op basis van veiligheid en gelijkwaardigheid

is waardevrij

adviseert en diagnosticeert

inspireert en spiegelt