Schaakcoaching

Mijn stijl van coachen is de ander uitdagen en ondersteunen, met als doel om het vertrouwen van de ander in zijn/haar eigen ideeën en voornemens te vergroten. De onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn afhankelijk van de leervraag van de client tegen de achtergrond van zijn eigen persoonlijkheidskenmerken. Schaken is een mentaal intensieve sport waarbij concentratie en de drang tot actie continu om de voorrang vechten. In dat spanningsveld kun je tegen mentale belemmeringen aanlopen om verder te groeien. Enkele misschien herkenbare onderwerpen van gesprek zijn onder andere het voorkomen van tijdnood, het omgaan met blunders, emotieregulering. In de sessies proberen we zo veel mogelijk gebruik te maken van leermomenten die zich in actuele partijen hebben voorgedaan.

The game of chess is not merely an idle amusement. Several very valuable qualities of the mind, useful in the course of human life, are to be acquired or strengthened by it…”.
Benjamin Franklin (1705-1790)